หน้าแรก
โปรโมชั่น
กล้องวงจรปิด
บทความ
ตัวอย่างผลงาน
ชำระเงิน
ติดต่อเรา
กล้องวงจรปิดนครปฐม
เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70
ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
โทร. 02-8883507-8 มือถือ 081-700-4715
แฟกซ์ 02-888-3199
E-mail : krittiwit@gmail.com
Line id: mediasearch

ติดต่อฝ่ายขาย
โทร.034-306-500

ติดต่อเรา

การสื่อสารการตลาดด้วย Color Marketing

สี เป็นกลไกหนึ่บสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ หรือ กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้เป็นอย่างดี เพราะสีนั้นสามารถที่จะสื่อสารทางใจ และ ความรู้สึกผ่านการมองเห็นของมนุษย์ได้นั้นเอง การสื่อสารทางจิตใจ และ ความรู้สึกที่เกิดกับผู้พบเห็น ทำให้สีเข้ามามีบทบาทในทางการตลาดในหลาย ๆ ด้าน นับตั้งแต่การใช้สีเพื่อสร้างบุคลิกภาพ หรือ เอกลักษณ์ให้กับสินค้า หรือ ใช้เพื่อจะบ่งชี้ถึง Segment ต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ และ สีมีความสำคัญถึงขั้นเป็นสัญลักษณ์ทางธุรกิจในระดับโลกได้ สามารถที่จะสื่อสารกับผู้บริโภคได้ เช่น สีแดงเป็นของโค้ก สีน้ำเงินเป็นของป๊ปซี่ เป็นต้น สีมีส่วนสำคัญต่อการจดจำของผู้บริโภค โดยที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ภายในเวลาเพียงแค่เศษของวินาที สีจึงทรงพื่อได้ เนื่องจากสีแต่ละสีจะมีบทบาทในการปลุกเร้าอารมณ์ที่แตกต่างกันไป จึงสามารถที่จะบ่งชี้ หรือ แสดงถึงรสชาติ กลิ่น รูปร่างท่าทาง น้ำหนัก และ แม้แต่อุณหภูมิ ได้ด้วย สีไม่เพียงแต่กระตุ้น หรือ ก่อให้เกิดความรู้สึกจำกัดเฉพาะแต่การมองเห็นเท่านั้น แต่ยังกระตุ้นความรู้สึกในด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย สียังเป็นสัญลักษณ์ทางการตลาดที่ผู้บริโภคสามารถมองเห็นได้ชัดในระยะไกลได้ดีกว่าการมองเห็นจากรูปภาพ หรือ ตัวอักษร ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ทำให้นักการตลาดเลือกนำเอาสีมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาด ขณะเดียวกันสียังช่วยสร้างการจดจำให้กับแบรนด์ที่ผู้บริโภคมีความภักดีในตราสินค้าได้ดีขึ้น โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มที่ผู้บริโภคมักจะตัดสินใจซื้อแบบทันทีทันใด มิได้มีการวางแผนในการซื้อมาก่อน

การสื่อสารการตลาดด้วย Color Marketing

ทฤษฎีการตลาดสื่อสารผ่านสี

ทฤษฎีถูกสื่อสารผ่านสี ซึ่งสีเองก็สามารถทำหน้าที่ในการส่งสารนั้นได้อย่างง่ายดาย ชัดเจน และ สามารถนำมาแปลงเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

  • Blue Ocean หมายถึง การสร้างความต้องการใหม่ ๆ ในตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับตลาดเดิมที่มีอยู่ในสภาวะรุนแรง
  • Red Ocean หมายถึง การวางกุลยุทธ์การตลาด เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งในตลาดเดิม ที่ระดับของการแข่งขันกำลังดุเดือดเลือดพล่าน
  • Green Marketing หมายถึง การเป็นสินค้า หรือ องค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการเชื่อมโยงระหว่างส่วนผสมทางการตลาดเข้ากับกระบวนการรักษาสิ่งแวดล้อม
  • White Marketing หมายถึง การใช้เรื่องนามธรรม อาทิ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ศาสนา มาเป็นตัวนำในการบริหารธุรกิจมากขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนสังคม

กรณีเหล่านี้จะเห็นได้ว่า สีนับเป็นกลไกในการสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากนำมาปรับใช้ได้ตังแต่ระดับนโยบาย ระดับผลิตภัณฑ์จนถึงการนำมาเป็นกลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่าง และ สียังช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อได้อย่างฉับพลันอีกด้วย

หน้าหลัก


สนใจติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือต้องการคำปรึกษาเรื่องกล้องวงจรปิด เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาเรื่องกล้องวงจรปิด กับลูกค้าทุกท่าน สามารถติดต่อเราได้ที่ กล้องวงจรปิดนครปฐม โทร. 081-700-4715,089-203-1737 หรือ 034-306-500 www.กล้องวงจรปิดนครปฐม.com

ติดต่อฝ่ายขาย

02-8883507-8, 081-700-4715
LINE ID: @cctvbangkok.com

^ ขึ้นด้านบน

CCTVBANGKOK | MEDIA SEARCH CO.,LTD. | กล้องวงจรปิดสมุทรสงคราม | กล้องวงจรปิดนนทบุรี | เกี่ยวกับเรา | แผนผังเว็บไซด์ | ทะเบียน ภ.พ. 20 |