หน้าแรก
โปรโมชั่น
กล้องวงจรปิด
บทความ
ตัวอย่างผลงาน
ชำระเงิน
ติดต่อเรา
กล้องวงจรปิดนครปฐม
เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70
ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
โทร. 02-8883507-8 มือถือ 081-700-4715
แฟกซ์ 02-888-3199
E-mail : krittiwit@gmail.com
Line id: mediasearch

ติดต่อฝ่ายขาย
โทร.034-306-500

ติดต่อเรา

เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดแบบดิจิตอล (DVR)

เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดแบบดิจิตอล ( Digital Video Recorder หรือ DVR ) คือเครื่องบันทึกภาพที่ใช้กับกล้องวงจรปิดแบบอนาล็อกโดยสัญญาณภาพที่ส่งมาที่เครื่องบันทึกในแบบอนาล็อกจะถูกแปลงเป็นภาพแบบดิจิตอลเพื่อบันทึกในฮาร์ดดิสค์ ส่วนประกอบของเครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอลประกอบไปด้วย ส่วนที่รับสัญญาณภาพและเสียงขาเข้าจากกล้องวงจรปิด ส่วนที่ใช้ส่งสัญญาณภาพและเสียงออกไปยังจอภาพ ส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ เช่น ช่องต่อ USB หรือ SD Card เพื่อสำเนาภาพที่บันทึกไว้ไปใช้งาน ส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อดูภาพ สำเนาภาพ หรือ สั่งการเครื่องบันทึก วงจรที่ใช้ในการแปลงสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นสัญญาณแบบอนาล็อกมาเป็นสัญญาณภาพแบบดิจิตอล และฮาร์ดดิสก์เพื่อบันทึกภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิด การที่ต้องแปลงสัญญาณแบบอนาล็อกมาเป็นสัญญาณภาพแบบดิจิตอลก่อนบันทึกนั้นเนื่องจากใช้ฮาร์ดดิสก์ในการบันทึกภาพและจึงเป็นที่มาของการเรียกเครื่องบันทึกภาพแบบนี้ว่าเครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล (ในสมัยที่มีการบันทึกภาพแบบอนาล็อกโดยตรงนั้นการบันทึกภาพจะเป็นการบันทึกลงเทปบันทึกภาพ) เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดแบบดิจิตอล ( Digital Video Recorder หรือ DVR )สามารถแบ่งย่อยออกเป็นสองประเภท คือ

เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดแบบดิจิตอล (DVR)

เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดแบบดิจิตอล (DVR)

1.เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอลสำเร็จรูป ( Stand Alone DVR ) เป็นเครื่องบันทึกภาพสำเร็จรูปเพื่อบันทึกภาพที่ได้จากกล้องวงจรปิดลงในฮาร์ดดิสก์ ซึ่งเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดแบบ Stand Alone DVR นี้โดยมากจะมีแบบที่สามารถต่อกล้องวงจรปิดได้สูงสุด 4 กล้อง หรือ 8 กล้อง หรือ 16 กล้อง ปัจจุบันเครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอลสำเร็จรูปเป็นที่นิยมและถูกจัดชุดขายพร้อมกับกล้องเป็นส่วนมาก เราอาจจะมองได้ว่าเครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอลสำเร็จรูปเป็นเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะทางเครื่องหนึ่งและโดยมากจะใช้ระบบปฏิบัติการลินุกซ์

รู้จักกับอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบหลักๆของ Stand Alone Video Recorder (Stand Alone DVR)

เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดแบบดิจิตอล (DVR)

จากรูปด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมด้วยรูป ที่อธิบายว่า แต่ละส่วนคืออะไร อาจทำให้ผู้อ่านที่มีพื้นฐานทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่มากเท่าไรนัก อาจยังสับสนอยู่ในรูปที่เสนอต่อไปนี้เป็นการสรุปว่า จริงๆแล้ว อุปกรณ์หลักๆของ DVR นั้นมีอะไรบ้าง ซึ่งองค์ประกอบหลักๆ แบ่งออกเป็น 8 ส่วน คือ

  • 1.ส่วนรับสัญญาณภาพ
  • 2.ส่วนเก็บบันทึกข้อข้อมูลลงฮาร์ดดิสก์
  • 3.ส่วนส่งออกข้อมูลเพื้อใช้เป็นหลักฐาน SD Card – USB Drive – CD – DVD –Blue Ray Disk
  • 4.ส่วนสัญญาณภาพออกไปแสดงยังจอรับภาพ
  • 5.ส่วนรับส่งสัญญาณแจ้งเตือนต่างๆ
  • 6.ส่วนควบคุมการ PTZ สำหรับกล้อง PTZ เช่น RS 232 , RS 485
  • 7.ส่วนรับคำสั่ง ได้แก่ ปุ่มกดต่างๆ ที่อยู่หน้าเครื่อง , เมาส์ , คีย์บอร์ด , Joy Stick
  • 8.ส่วนเชื่อมต่อเครือข่ายและอื่นๆ ได้แก่ Port LAN , Host Interface Port สำหรับ เชื่อมต่อกับ External Storage

2.PC Base Digital Video Recorder เป็นการนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบันทึกภาพที่ได้จากล้องวงจรปิดแบบอนาล็อก โดยการติดตั้งการ์ดสำหรับจับสัญญาณภาพที่ถูกออกแบบมาสำหรับใช้กับกล้องวงจรปิดและทำงานร่วมกับแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ทั้งแบบใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ระดับ Serverหรือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบธรรมดาทั่วๆไปขึ้นอยู่กับรุ่นและราคาของเครื่องบันทึกภาพ ระบบ Computer Base DVR จะมีความยืดหยุ่นในการเพิ่มจำนวนฮาร์ดดิสก์และหน่วยความจำของเครื่อง เช่น บางรุ่นใส่ HDD ได้ 6 ตัว บางรุ่นใส่ได้ 8 ตัว ระบบนี้จึงเหมาะกับการที่ลูกค้าต้องการเก็บข้อมูลในการบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด เป็นเวลานานๆ เช่น 1-3 เดือน เป็นต้น ระบบบันทึกกล้องวงจรปิดแบบ PC Base DVR นี้ส่วนมากจะสามารถต่อกล้องวงจรปิดได้สูงสุด 8 กล้อง หรือ 16 กล้อง หรือ 24 กล้อง หรือ 32 กล้อง

มีการติดตั้งการ์ด สำหรับรับสัญญาณภาพเข้าไปที่ PCI Slot ของเครื่องพีซี เรามักจะเรียกว่า PCI Video Capture แต่ก็มีเรียกอย่างอื่นด้วย เช่น Video Input Card

หน้าหลัก 

สนใจติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือต้องการคำปรึกษาเรื่องกล้องวงจรปิด เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาเรื่องกล้องวงจรปิด กับลูกค้าทุกท่าน สามารถติดต่อเราได้ที่ กล้องวงจรปิดนครปฐม โทร. 081-700-4715,089-203-1737 หรือ 034-306-500 www.กล้องวงจรปิดนครปฐม.com

ติดต่อฝ่ายขาย
034-306-500, 084-118-8766
---TOP---

CCTVBANGKOK | MEDIA SEARCH CO.,LTD. | กล้องวงจรปิดสมุทรสงคราม | กล้องวงจรปิดนนทบุรี | เกี่ยวกับเรา | แผนผังเว็บไซด์ | ทะเบียน ภ.พ. 20 |