หน้าแรก
โปรโมชั่น
กล้องวงจรปิด
บทความ
ตัวอย่างผลงาน
ชำระเงิน
ติดต่อเรา
กล้องวงจรปิดนครปฐม
เลขที่ 200 ซอยบรมราชชนนี 70
ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
โทร. 02-8883507-8 มือถือ 081-700-4715
แฟกซ์ 02-888-3199
E-mail : krittiwit@gmail.com
Line id: mediasearch

ติดต่อฝ่ายขาย
โทร.034-306-500

ติดต่อเรา

Security มีสาย ไร้สาย ต่างกันอย่างไร

มีการสอบถามกันมากสำหรับปัญหาเรื่องสัญญาณกันขโมยสำหรับบ้าน ถึงวิธีการติดสินใจเลือกใช้สัญญาณกันขโมย ว่าจะใช้แบบมีสาย หรือว่าไร้สายดี เอาเป็นว่าทั้ง 2 แบบก็มีทั้งข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะสะดวกหรือชอบใจการใช้งานแบบไหนมากกว่ากัน

โดยมากแล้วสัญญาณกันขโมยสำหรับบ้านยี่ห้อเดียวกัน ผู้ผลิตเดียวกัน รุ่นที่ผลิตขึ้นมาโดยใช้คลื่นวิทยุไร้สายเป็นตัวส่งรายงานผลการตรวจจับ ก็มักจะมีราคาที่สูงกว่ารุ่นที่ผลิตขึ้นมาแบบต้องเดินสายระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับกับตัวควบคุมระบบ แต่ในบางครั้งความจำเป็นก็ดี ความสะดวกก็ดี รวมถึงความสวยงามทำให้หลายท่านยินดีที่จะเลือกใช้อุปกรณ์ไร้สาย ที่มักจะติดตั้งได้สะดวกรวดเร็วกว่าในกรณีที่บ้านหลังนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว

Security

ลองมาดูข้อเปรียบเทียบของระบบทั้ง 2 แบบกันดีกว่า

แบบเดินสาย แบบไร้สาย
การติดตั้ง ต้องเดินสายเชื่อมระหว่างตัว
ควบคุมระบบกับตัวตรวจจับ
ลดการเดินสายระหว่างตัวควบคุมระบบ
กับตัวตรวจจับ
(แต่อาจมีสายต่อไฟเลี้ยงใกล้ ๆ)
การรายงานผลสู่ตัวควบคุม ใช้สถานะของรีเลย์ ใช้คลื่นวิทยุไร้สาย
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ ถูกกว่า สูงกว่า (ในยี่ห้อเดียวกัน)
ค่าใช้จ่ายในการเดินสาย-ติดตั้ง ถูกกว่า ต่ำกว่า
ความสวยงามในการเดินสาย
ติดตั้ง-ในบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว
อาจเห็นสายเชื่อมตัวควบคุม
และตัวตรวจจับ
ไม่มีสายระหว่างตัวควบคุม
และตัวตรวจจับ
ความสวยงามในการเดินสาย
ติดตั้ง-ในบ้านที่กำลังก่อสร้าง
สามารถฝังท่อร้อยสายในผนังได้ สามารถฝังท่อร้อยสายในผนัง
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ถูกกว่า (ใช้แบตเตอรี่สำรองไฟก้อนเดียว) ถูกว่า (ใช้จำนวนแบตเตอรี่สำรองมากกว่า)
การใช้งานเปิดปิดระบบ ใช้ Keypad และระบบหน่วงเวลา ใช้รีโมทไร้สายควบคุม
การยกเว้นการใช้งาน
ในบางโซน
สะดวกกว่า (มีสวิตช์แยกเป็นโซนอิสระ) ต้องเข้าโปรแกรมเพื่อยกเลิก (ขึ้นกับการออกแบบของแต่ละผู้ผลิต)
เหตุอันอาจทำให้เกิด Alarm ขึ้นเอง ที่ไม่ใช่ความผิดปกติ
ของเซ็นเซอร์
การเสื่อม / ชำรุด / เชื่อมต่อสายไม่
แน่นของสายเชื่อมระหว่างตัว
ควบคุมระบบกับตัวตรวจจับ
การเสื่อมของแบตเตอรี่สำรองไฟ
ในตัวตรวจจับ

ในบางกรณีข้อมูลการเปรียบเทียบในตารางบ้างต้นอาจมีข้อปลีกย่อยเป็นกรณีไป เช่น บ้านที่กำลังก่อสร้างนั้น เราสามารถลดข้อด้อยของทั้งระบบแบบเดินสาย กับระบบแบบไร้สายลงไปได้ บ้านเรากำลังก่อสร้างอยู่ในช่วงที่ยังไม่ฉาบปูนที่ผนัง และฝ้าเพดานยังไม่ขึ้นโครง (ถือเป็นช่วงที่เหมาะสมหากคิดจะเดินสายสัญญาณกันขโมยเอาไว้ก่อน) เราจะสามารถลดข้อด้อยบางอย่างของการติดตั้งระบบเดินสาย (เช่นการเห็นสายเดินลอยเป็นจำนวนมาก) เราจะสามารถลดข้อด้อยบางอย่างของการติดตั้งระบบเดินสาย (เช่นการเห็นสายเดินลอยเป็นจำนวนมาก) และของการติดตั้งระบบไร้สาย (สามารถออกแบบให้เใช้ไฟจากจุดติดตั้งตัวควบคุมเหมือนแบบเดินสาย เพื่อลดค่าใช้จ่ายในหารบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่) ลงไปได้

ถ้าไม่นับเรื่องความสวยงามของรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของสินค้าในแต่ละยี่ห้อ อันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลที่อาจมีความเห็นแตกต่างกันได้แล้ว การที่ท่านตัดสินใจเลือกใช้แบบใด ท่านน่าจะลองสำรวจเงื่อนไขต่าง ๆ ของท่านเป็นหลัก ดังนี้

อุปกรณ์ Security

1. บ้านของท่านสร้างเสร็จแล้วหรือไม่ ถ้ากำลังก่อสร้าง (ยังไม่ฉาบปูนที่ผนัง) โอกาสยังเปิดกว้างให้ท่าได้เลือกใช้ทั้ง 2 แบบ แต่ถ้าสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว การติดตั้งแบบไร้สายน่าจะเป็นทางเลือกที่ทำให้บ้านของท่าน (โดยเฉพาะบ้านที่ฝังสายไฟร้อยท่อไว้ในผนังตั้งแต่ต้น) ยังคงความสวยงามเอาไว้ได้ แต่ถ้าไม่แคร์กับการที่จะต้องเห็นสายเดินลอยบ้าง (ความสวยงามในการเดินสายขึ้นอยู่กับฝีมือของช่างติดตั้ง) เช่นกรณีของอาคารพาณิชย์ ก็ยังสามารถเลือกใช้ระบบเดินสายได้อยู่

2. ความสะดวกในการใช้งานการเปิดปิดระบบ ระบบเดินสายส่วนใหญ่ มี Keypad เป็นปุ่มกดรหัสเพื่อให้สัญญาณหยุดทำงาน และใช้การหน่วงเวลาเพื่อให้เจ้าของบ้านเดินออกจากบ้าน หรือเดินเข้ามาปิดระบบ ได้ทันก่อนที่สัญญาณไซเรนจะทำงานดังขึ้น แต่บางท่านก็ชื่นชอบรีโมทควบคุมแบบสัญญาณกันขโมยรถยนต์ของระบบไร้สาย คือยืนอยู่หน้าบ้านเปิดปิดสัญญาณได้เลยโดยไม่ต้องเร่งรีบในการเข้าออกจากบ้าน

3. ความจำเป็นในการยกเว้นการใช้งานในบางโซน ในบางผู้ผลิต ระบบไร้สายจะถูกออกแบบมาเพื่อให้เปิดใช้งานได้ 2 แบบ คือเปิดทุกโซนเมื่อไม่มีคนอยู่บ้าน หรือเปิดโดยยกเว้นโซนพิเศษบางโซนที่มีคนอยู่ เมื่อมีคนอยู๋บ้าน (ตอนเข้านอน) เท่านั้น หากท่านมีความจำเป็นที่จะต้องการการเปิดปิดแต่ละโซนอย่างอิสระ มักมีเงื่อนไขในการเปิดปิดไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน ระบบแบบเดินสายส่วนใหญ่ จะสามารถกำหนดการเปิดปิดในแต่ละโซนได้อย่างอิสระโดยใช้สวิตช์เลือก (ระบบไร้สายบางรายอาจทำได้เหมือนกัน ขึ้นกับการออกแบบผลิตภัณฑ์)

สำรวจความต้องการของตัวท่านเอง สามารถตัดสินใจได้แล้วใช่ไหม ว่าต้องการใช้ระบบใดสำหรับบ้านของท่าน แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบแบบใด สิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยก็คือ การบริการหลังการขายของผู้ให้บริการติดตั้ง ความยอกง่ายในการหาอะไหล่ซ่อมแซมและบำรุงรักษา มีหลายกรณีที่ผู้ใช้บริการติดตั้งยกเลิกการทำตลาดของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ไป ทำให้ลูกค้าต้องเคว้งคว้างในการหาผู้มาบำรุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบ หรือบางครั้งบริษัทผู้นำเข้าต้องปล่อยให้ลูกค้ารอคอยอะไหล่ในการซ่อมแซมจากต่างประเทศนานเป็นเดือน ๆ จนลูกค้าถูกขโมยขึ้นบ้านซะก่อนก็มี

ดังนั้นทางบริษัทของเราจึงให้ความสำคัญกับงานส่วนนี้เป็นอย่างมาก จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจ ที่จะใช้บริการของเราอย่างไม่ต้องกับวลใจแต่อย่างใด

สัญญาณกันขโมย

 

สนใจติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือต้องการคำปรึกษาเรื่องกล้องวงจรปิด เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาเรื่องกล้องวงจรปิด กับลูกค้าทุกท่าน สามารถติดต่อเราได้ที่ กล้องวงจรปิดนครปฐม โทร. 081-700-4715,089-203-1737 หรือ 034-306-500 www.กล้องวงจรปิดนครปฐม.com

ติดต่อฝ่ายขาย
034-306-500, 084-118-8766
---TOP---

CCTVBANGKOK | MEDIA SEARCH CO.,LTD. | กล้องวงจรปิดสมุทรสงคราม | กล้องวงจรปิดนนทบุรี | เกี่ยวกับเรา | แผนผังเว็บไซด์ | ทะเบียน ภ.พ. 20 |